Αγαπημένα

Αφαίρεση Εικόνα Προϊόν Τιμή Διαθεσιμότητα Αγορά
× SOLIS BIODYNE 0.00€ Unknown
× Bio SB 0.00€ Unknown
× Lab consumables 0.00€ Unknown
× Μικροσκοπια - Στερεοσκόπια 0.00€ Unknown
× Biopointe Scientific 0.00€ Unknown
× Santa Cruz Biotechnology 0.00€ Unknown
× Biologix 0.00€ Unknown
× Sempermed 0.00€ Unknown
× ABM 0.00€ Unknown
× Creative diagnostics 0.00€ Unknown
× Frontier® Duo™ Fume Hoods 0.00€ Unknown
× Primary Cell Types 0.00€ Unknown
× Creative Bioarray 0.00€ Unknown
× Elabscience 0.00€ Unknown
× In Search of the Kissing Disease 0.00€ Unknown
× Cytotoxic Safety Cabinets 0.00€ Unknown
× Microbial and Particulate-Free Design 0.00€ Unknown
× Airstream® Class II Biological Safety Cabinets 0.00€ Unknown
× Detection of Genetically Modified Organisms 0.00€ Unknown
× Elabscience 0.00€ Unknown
× Detecting the Silent Killer: Clinical Diagnosis of Diabetes 0.00€ Unknown
× EDVOTEK - The Biotechnology Education Company 0.00€ Unknown
× Lexicon® II Ultra-low Temperature Freezer (Gold Controller) 0.00€ Unknown
× SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY 0.00€ Unknown
× Whose Fingerprints Were Left Behind? 0.00€ Unknown
× PROTEIN SAMPLE PREP & DETECTION 0.00€ Unknown
× CelCulture® CO₂ Incubators 0.00€ Unknown
× 0.00€ Unknown
× 0.00€ Unknown
× SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY 0.00€ Unknown
× Η εταιρία 0.00€ Unknown
× FGH 0.00€ Unknown
× Ashtray 0.00€ Unknown
× Pico200 Quantica 0.00€ Unknown
× Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 0.00€ Unknown
× 0.00€ Unknown
× Billing and Shipping 0.00€ Unknown
× Όροι Χρήσης 0.00€ Unknown
× 0.00€ Unknown
× 0.00€ Unknown
× Human Influenza and Sendai Viruses 0.00€ Unknown
× DNA Electrophoresis M12 Complete™ Electrophoresis Package 0.00€ Unknown
× Brucellosis 0.00€ Unknown
× Chlamydiosis 0.00€ Unknown
× Elabscience 0.00€ Unknown
× Tubercullosis 0.00€ Unknown
× Echinococcosis 0.00€ Unknown
× Biological reagents 0.00€ Unknown
× Fecal Occult Blood 0.00€ Unknown
× EdvoCycler™ 1500.00€ Unknown Προσθήκη στο Καλάθι Αγορών
× Molecular Research Center, Inc 0.00€ Unknown
× TRI Reagent 0.00€ Unknown
× Elabscience 0.00€ Unknown
× Biological Safety Cabinet Class II 3400.00€ Unknown Προσθήκη στο Καλάθι Αγορών
× Cell Culture CO2 Incubator 2800.00€ Unknown Προσθήκη στο Καλάθι Αγορών
× Euromex 0.00€ Unknown
× Euromex Microscopen 0.00€ Unknown
× 0.00€ Unknown
× Euromex 0.00€ Unknown
× Ανασκευή του κρανίου του Homo ergaster, Κένυα, Ανατολική Αφρική 1975 0.00€ Unknown
× Μοντέλο μύγας 0.00€ Unknown
× Energy Conversion Set 0.00€ Unknown
× Four-Stroke Diesel Engine Model 0.00€ Unknown
× Brownlee Electrolysis Apparatus 0.00€ Unknown
× Cubelets®, Robot Blocks 0.00€ Unknown
× Carolina EcoKits®: Energy Sources 0.00€ Unknown
× Carolina Investigations® for AP® Environmental Science: Wastewater Treatment Kit 0.00€ Unknown
× Transformation of Energy Apparatus 0.00€ Unknown
× Carolina Investigations® for AP® Environmental Science: Exploring Biodiversity Kit 0.00€ Unknown
× Wolfe® Inclined Elementary Microscope Model TT52L 0.00€ Unknown
× Electromagnet Kit 0.00€ Unknown
× Hoffman Electrolysis Apparatus 2 Items 0.00€ Unknown